chi tiết liên hệ: CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Địa chỉ: 327 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: (0236) 3 624 190

- Fax: (0236) 3 624 924

- Email: qlttsct@danang.gov.vn

- Website: http://danang.dms.gov.vn/