Thông báo

Thông báo số điện thoại đường dây nóng xử lý thông tin vi phạm về việc tăng giá hàng hóa bất hợp lý; không niêm yết giá; đầu cơ, găm hàng

Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng thông báo các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh của công dân.