Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chiều ngày 09/11/2021, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Hội nghị quán triệt, học tập, thực hiện Nghị quyết Đại học lần thứ XIII của Đảng và phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-ĐUC ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng về học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng về Nghị quyết Đại hội lần IX Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng.

Chiều ngày 09 tháng 11 năm 2021, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ đến tất cả đảng viên, công chức, người lao động thuộc Cục.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Như Trường Thọ - Phó Bí thư, Phó Cục trưởng đánh giá cao vai trò của các đồng chí Bí thư Chi bộ thuộc Đảng bộ Cục QLTT thành phố Đà Nẵng trong công tác phổ biến, truyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng đến đảng viên trực thuộc trong thời gian thành phố giãn cách do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Hội nghị rất vinh dự có sự hiện diện của đồng chí Phạm Quý - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường Thành phố Đà Nẵng