Tạm giữ hơn 3.000 sản phẩm phụ kiện, linh kiện điện thoại không có hóa đơn, chứng từ

Ngày 08/11/2021, qua kiểm tra đột xuất đối với 11 địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ tổng cộng 3.361 đơn vị sản phẩm là phụ kiện, linh kiện điện thoại các loại không có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Trong đó có 764 sản phẩm có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Apple.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác chống hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chiều ngày 08 tháng 11 năm 2021, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối 11 địa điểm kinh doanh các sản phẩm phụ kiện, linh kiện điện thoại trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê.

Qua kiểm tra đã phát hiện tổng cộng 3.361 sản phẩm là ốp lưng điện thoại, tai nghe, dây cáp sạc, củ sạc… không có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Trong đó có 764 sản phẩm gắn dấu hiệu có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Apple.

Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ toàn bộ số lượng hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường Thành phố Đà Nẵng