Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Đà Nẵng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Cụ thể:

 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

 • Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng.

 • Địa chỉ: 327 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu

thành phố Đà Nẵng.

 1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:

 • Lô 1:

+ Hàng hóa gồm: 103 Dây đèn nháy, hàng mới chưa qua sử dụng.

+ Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 1.030.000đ (Một triệu không trăm ba mươi ngàn đồng y).

 • Lô 2:

+ Hàng hóa gồm: 440 cái (váy, áo, đầm) và 10 bộ đồ nữ dài tay, hàng mới chưa qua sử dụng.

+ Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 18.900.000đ (Mười tám triệu, chín trăm ngàn đồng y)

 • Lô 3:

+ Hàng hóa gồm: 1.640 cái đèn led các loại, hàng mới chưa qua sử dụng

+ Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 41.730.000đ (Bốn mươi mốt triệu, bảy trăm ba mươi ngàn đồng y)

 • Lô 4:

+ Hàng hóa gồm: 40 chiếc xe đạp các loại, 137 bộ kinh kiện xe đạp và 253 cái linh kiện xe đạp các loại, hàng mới chưa qua sử dụng.

+ Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 85.395.000đ (Tám mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi lăm ngàn đồng y)

 • Lô 5:

+ Hàng hóa gồm: 44 Đôi giày trẻ em, hàng mới chưa qua sử dụng.

+ Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 5.670.000đ (Năm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn đồng y)

 • Lô 6:

+ Hàng hóa gồm: 08 cái tụi đựng hộ chiếu, 02 cái túi đeo chéo và 07 đôi giày nữ, hàng mới chưa qua sử dụng.

+ Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 6.200.000đ (Sáu triệu, hai trăm ngàn đồng y)

 • Lô 7:

+ Hàng hóa gồm: 119 Đôi găng tay và giày thế thao các loại, 6 cái dao xếp và 25 hộp băng hỗ trợ cổ tay, cổ chân, hàng mới chưa qua sử dụng.

+ Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 72.126.000đ (Bảy mươi hai triệu, một trăm hai mươi sáu ngàn đồng y)

       Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ hàng hóa và các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật.

        Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lô hàng trên, nộp đơn về Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 327 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian nhận hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo (trong giờ hành chính).

         Chi tiết tại vui lòng xem tại đây.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường Thành phố Đà Nẵng