Hoạt động

Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chiều ngày 09/11/2021, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Hội nghị quán triệt, học tập, thực hiện Nghị quyết Đại học lần thứ XIII của Đảng và phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.